Budite iznad krive

Investirajte bez granica

Trgujte 24 sata svakog radnog dana

Pristupite svom računu preko svih uređaja

Investirajte na preko 100 svetskih tržišta

Domaće i strane brokerske usluge

BDD CapitalOne a.d. je finansijska institucija koja Vam omogućava da uvek budete iznad krive.

CapitalOne a.d. Beograd pruža usluge posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti na primarnom i sekundarnom tržištu kapitala.

Garantujemo svojom profesionalnošću, tačnošću i brzinom pružanja usluga u trgovanju akcijama, obveznicama, i drugim finansijskim instrumenata na domaćem i globalnom tržištu kapitala.

Pruža Vam se mogućnost da investirate u široku lepezu finansijskih instrumenata na preko 100 globalnih tržišta kao i na Beogradskoj berzi. Specijalizovani smo za pružanje ovih usluga institucionalnim klijentima i pojedincima koji trguju finansijskim instrumentima i imaju određena znanja u trgovanju.

Mi smo vodeća finansijska institucija u Srbiji u segmentu trgovanja i investiranja na inostranim tržištima kapitala. Imamo dugogodišnje iskustvo kao i najveći portfolio i promet na stranim tržištima. CapitalOne a.d. je član Beogradske berze, Centralnog registra HoV i regulisan je od strane KHoV.

CapitalOne a.d. je jedina finansijska institucija koja nudi napredan i sveobuhvatan sistem on-line trgovanja na domaćem i globalnim tržištima sa direktnim pristupom i podacima u realnom vremenu kao i dubinom tržišta.

Za klijente, kojima je potreban brz i direktan pristup berzama, nudimo najbolje trading platforme u Srbiji. Investitori mogu u realnom vremenu pratiti i trgovati finansijskim instrumentima na BSE i svim drugim glavnim svetskim berzama.

Iskoristite mogućnost da trgujete akcijama, obveznicama , opcijama, fjučersima, ETF i CFD hartijama, na preko 100 tržišta širom sveta, 24 časa dnevno, 5 dana u nedelji.

Integrisani pristup olakšava trgovinu globalnim proizvodima izraženim u više valuta. Jednostavno i brzo. Iskoristite maksimalnu likvidnost tržišta i brzinu izvršenja naloga.

Maksimizujte Vaš investicioni potencijal, pomoću poluge (leverage, margina) za kvalifikovane klijente.

Zaradite i kada cena pada koristeći short strategije.

Upravljajte rizikom Vaše investicije širokim spektrom hedžing instrumenta (opcije, CFD).

Pristupite u svakom trenutku preko različitih uredjaja (računara, tableta, android i iOS mobilnog telefona) 24/7 dana u nedelji.

Sve to Vam omogućavamo po najboljim i najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Pročitajte više: tradingplatform.capitalone.rs

Postanite naš klijent: Otvorite investicioni račun

Za sva vaša pitanja možete nas kontaktirati putem:

  • maila: info@capitalone.rs
  • na chatu na ovaj stranici.
  • telefonom na +381 11 785 8800
  • možete nas lično posetiti u našim prostorijama u Resavskoj 16a/II, Beograd

Brokersko-Dilersko društvo CapitalOne a.d. Beograd, pruža usluge posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti na domaćem i globalnim tržištima kapitala.

Trgujte na Beogradskoj berzi ili na globalnom tržištu sa bilo kog mesta na svetu putem naše platforme.

• Beogradska berza:

Omogućili smo jednostavnu ali efikasnu on-line aplikaciju za trgovanje na Beogradskoj berzi. Sa samo nekoliko klikova kupite ili prodajte hartije od vrednosti na Berzi. Omogućili smo Vam real time podatke i dubinu tržišta do 10-og nivoa. U svakom trenutku možete videti Vaš portfolio kao i njegovu trenutnu vrednost.

• Svetske berze:

Klijentima koji bi želeli da trguju na svetskim bezama smo omogućili on-line platformu kojom dobijaju direktan pristup najvećim svetskim tržištima: NYSE, AMEX, NASDAQ, BATS, LSE, DAX, CAC, TSE, Tokyo, EURONEXT itd.

Iskoristite mogućnost da trgujete akcijama, obveznicama, opcijama, fjučersima, ETF i CFD hartijama, na preko 100 tržišta širom sveta, 24 časa dnevno, 5 dana nedeljno.

Investirajte bez ograničenja

CapitalOne ad je vodeća investiciona kuća u Srbiji u segmentu trgovanja i investiranja na inostranim tržištima kapitala sa 18 godina iskustva i sa najvećim portfoliom i prometom na inostranom tržistu kapitala.

Kroz CapitalOne ad investitori dobijaju NEOGRANIČEN pristup svim glavnim svetskim tržištima kapitala i kompletan izbor svih mogućih vrsta hartija od vrednosti i derivata po najboljim uslovima.

Maksimizujte Vaš investicioni potencijal, kroz širok spektar investicionih instrumenata i proizvoda. Možete trgovati akcijama, obveznicama, opcijama, fjučersima, i drugim instrumentima na različitim tržištima kapitala.

Integrisani pristup olakšava trgovinu globalnim proizvodima izraženim u više valuta. Jednostavno i brzo imate pristup svim svetskim berzama.

Kombinovanjem različitih investicionih instrumenata i proizvoda može se kreirati više strategija u skladu sa rizikom/prinosom samog profila investitora. Omogućavamo Vam da iskoristite sva kretanja berze (rast i pad) koristeći long/short strategije, hedžirajte se kroz opcije, investirajte u individualne akcije ili tržišta kroz ETF ili druge derivate.

Imate maksimalnu likvidnost i brzinu izvršenja trading naloga. Garantovano je izvršenje tržišnih naloga u roku od 2 sekunde.

Imate pristup tržištu (pre-market, standard-market, post-market) 16 sati dnevno. Dobijajte izveštaje o akcijama i tržišnim kretanjima. CapitalOne ad Vam omogućava najaktuelnije vesti i izveštaje iz vodećih svetskih izvora. Investirajte sa sigurnošću koja proizlazi iz real-time informisanosti.

Uvećajte Vaš investicioni potencijal uz pomoć "leverage"-a. Za odobrene klijente moguće je dobiti marginu na trading računu do 4:1. Dobijate direktan real time pristup svim Ino tržištima 24/7 kroz jednu od najboljih trading platformi na trižištu. Omogućen je pristup preko svih uredjaja (kompjutera, tableta i mobilnog).

Sve to Vam omogućavamo po najboljim i najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Pročitajte više: tradingplatform.capitalone.rs

Sve što je potrebno je da postanete naš klijent o čemu možete više saznati na: Otvorite investicioni račun.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našim operaterima na broj telefona:+381 11 785 8800

CapitalOne nudi svojim klijentima najbolje usluge i uslove za trgovanje i investiranje na fixed income (dužničke hartije) na domaćem i inostranim OTC tržištima.

Srbija izdaje obveznice u valuti: U$D, €uro i RSD(Serbian Dinar).

Kroz CapitalOne Investitori dobijaju pristup svim dužničkim hartijama koja izdaje Republika Srbija na primarnoj aukciji kao i na domaćem i inostranim OTC tržištima po najboljim uslovima.

CapitalOne a.d. je jedina finansijska institucija koja nudi napredan i sveobuhvatan sistem on-line trgovanja derivatima na svetskim tržištima sa direktnim pristupom i podacima u realnom vremenu i dubinom tržišta.

Iskoristite mogućnost da trgujete fjučersima, opcijama, ETF i CFD hartijama, na preko 100 tržišta širom sveta, 24 časa dnevno, 5 dana u nedelji.

Maksimizujte Vaš investicioni potencijal, pomoću poluge (leverage, margina) za kvalifikovane klijente. Upravljajte rizikom Vaše investicije širokim spektrom hedžing instrumenta (opcije, CFD).

Pročitajte više: tradingplatform.capitalone.rs

Iskoristite šansu koja Vam se pruža i postanite naš klijent: Otvorite investicioni račun

  • Kursna lista (srednji kurs NBS za RSD)